Groepsaccommodatie

9 maart 2010 ontvingen wij van de gemeente Rijssen-Holten de vergunning voor de groepsaccommodatie.
Eerst werd er een vervangende stal gebouwd voor de kalfjes die nog in de oude veestal stonden.In mei werd er een begin gemaakt  met de sloop van de oude deel en het schuurtje ernaast dat vroeger werd gebruikt als melkkamer.

Ook werd er gezocht naar een aannemer en installateurs voor de bouw.
Omdat wij graag de oude stijl van de boerderij wilden behouden moest de achtergevel blijven staan, deze werd gestut en heeft veel wind en regen doorstaan.

Samen met de kinderen en een plaatselijke klusjesman was de klus na de zomervakantie geklaard en kon het bouwbedrijf 23 augustus 2010 beginnen met de herbouw.
Ondertussen hebben wij ons bezig gehouden met het erf  we besloten om deze wat te veranderen ,
Voerkuilen voor de koeien werden verplaatst, een visvijver gegraven en een geluidswal werd aangelegd.
Ook werd het grondwerk voor een speel-envoetbalveld gedaan.
Net voor dat de  winter inviel was dit allemaal gerealiseerd.
Ondertussen liep de bouw voorspoedig, de fundering werd gelegd, vloeren gestort en de muren  gemetseld.
 20  November werden de zolders er op gelegd en kon begonnen worden met de boven verdieping.
Ondertussen gingen wij op zoek naar een  keuken,vloer en wandtegels en sanitair.
Het is inmiddels januari 2011 het metselwerk op de bovenverdieping is klaar en zijn nu bezig met het dak.
Wij zijn op dit moment bezig met het realiseren van een speelbos.
Op het erf ligt een bosje wat grenst aan de visvijver en het ontwerp ligt klaar om hier wat leuks mee te gaan doen.
Het is half januari, het dak zit erop, er moeten alleen nog wat dakramen geplaatst worden en dan kan de rietdekker aan de slag.
Binnen wordt druk gewerkt aan de leidingen en bedrading en de stukadoor is al druk bezig met zijn werkzaamheden.

Het is begin februari en er is de afgelopen weken hard gewerkt. De dakramen zijn geplaatst en één kant van het dak is met riet gedekt. De stucadoor heeft beneden de wanden gestuct en boven zijn ze druk bezig met de betimmering van de zolders.

Half februari.De leidingen en vloerverwarming beneden zit er in en de vloeren zijn gestort.Het dak is klaar en boven zijn de muren gestuct.

Eind februari. Boven is de aftimmering klaar vloerverwarming ligt er in en de vloeren zijn afgestort.Beneden wordt flink getimmert en de wandtegels zitten er aan.

Half maart. Afgelopen week is er hard gewerkt ,de betimmering beneden is bijna klaar, plavuizen zijn gelegd , de tegels boven zitten eraan en de stucadoor is begonnen met de afwerking van de muren.We liggen aardig op schema en  zijn druk bezig om de inrichting begin april ook klaar te hebben.Buiten wordt er hard gewerkt aan het riool en de bestrating.

april. De bestrating buiten is klaar en we zijn bezig met het bos op te schonen. we hopen binnenkort speeltoestellen te plaatsen en het voetpad aan te leggen. Verder moet er nog wat gras worden gezaaid en de eerste wilde eendjes zijn al gesignaleerd op de vijver. ook de eerste vissen voelen zich als een vis in het water.  Binnen zijn we bezig met de inrichting en dit is ook bijna klaar.

Mei, Binnen is alles klaar om de eerste gasten te ontvangen. Buiten wordt de laaste hand gelegd aan het speelbos en hopen dit ook snel af te kunnen ronden. De eerste boekingen zij binnen en wij hebben er heel veel zin  in om de eerste gasten te begroeten.

Samen met de kinderen pannen en riet van het dak verwijderenSamen met de kinderen pannen en riet van het dak verwijderenSamen met de kinderen pannen en riet van het dak verwijderenDe achtergevel moet blijven staan en wordt gestutHet rieten dak zit er weer bijna opvloerverwarming begane grond ligt er invloertegels worden gelegd